Extra silné CPL dvere

Home/Dvere CPL/Extra silné CPL dvere

Extra silné CPL dvere sme vybavili z Nemecka pochádzajúcou fóliou, ktorá je vynikajúcej kvality, s vysokou objemovou hmotnosťou. Charakteristické sú veľmi zvláštne farby, v celoštátnej predajnej sieti sú dostupné len u nás tieto produkty, ktoré stelesňujú ojedinelosť a priaznivú cenu s vysokými požiadavkami kvality. Pozrite si našu akciovú ponuku!

V roku 2018 bude jednoznačne novinkou inovácia designu a trendu sada bezfalcových interiérových dverí. Nazývajú sa aj ako interiérové dvere zatvárajúce sa ako skryté v rovine, s neviditeľným pripútaním, podstata je však jednoznačná: JEDINEČNÁ, NÁROČNÁ VIZUALITA – PRESNÝ UZÁVER, VYSOKÝ TECHNICKÝ OBSAH!

“Tradičný prekrývací uzáver